Överetablering – en ickefråga!

Den rådande lågkonjunkturen har drabbat de flesta köpcentra och han- delsplatser. Även de större och välkända köpcentren har tappat marknadsande- lar de senaste åren. Är det en trend att köpcentra halkar efter på bekostnad av starkare stadskärnor eller beror det på ökad konkurrens från allt fler köpcen- tra? Kommer vi trots det att få se en fortsatt expansion av nya köpcentra? Nyligen gjorda prognoser visar på att det planeras ytterligare cirka 1

Dags att vitalisera stadskärnorna!

De flesta av våra städer har vuxit fram ur handelsplatser och handeln har alltid varit drivande i stadsutvecklingen. Var man än reser, runt om i världen, träffar man ofta på framsynta handelsmän och köpmän som i alla tider har satt sina spår i stadsutvecklingen. Venedig, Hansastäderna runt Östersjön, Sigtuna med mer är goda exempel och även i nutid finns många goda exempel på städer som präglas av stark handel. Under

Kommer köpcentra slås ut?

Vad händer nu när den, enligt många belackare, överhettade köpcentrum- branschen drabbas av minskad konsumtion och lågkonjunktur? Kommer befintliga köpcentra att slås ut och blir tomma butiker och igenbommade fasader en vanlig syn de kommande åren? Vilka är vinnare och förlorare? Läs hela texten som pdf: Kommer Köpcentra slås ut FN nr2 09