Därför behövs en handelspolicy

Vid det välbesökta handelsseminariet under Business Arena disku­terade vi bland annat handelspolicies och hur mycket kommunerna ska styra utvecklingen av handeln. Dessa frågor engagerar inte bara politiker, investerare och handelns företrädare utan även konsumen­ terna. På det lokala planet leder det ofta till politiska diskussioner om hur kommunerna ska utöva sitt planmonopol, genom styrning och kontroll eller ska marknadskrafterna råda fullt ut? En handelspolicy är ett politiskt dokument som syftar

Vad är det som händer?

Det har varit en tuff vår och sommar för detaljhandeln och det har inte blivit bättre­ av ­den ­senaste­ tidens­ ökade­ finansoro och globala skuldkris. Vi lever i en turbulent tid och osäkerheten kommer med största sannolikhet att bestå en bra tid framöver. Första halvåret 2011 ökade detaljhandeln med modesta 1,7 procent vilket var svagare än prognostiserat och HUI har redan dragit ner prognoserna för resten av året, trots Sveriges förhållande-

Morgondagens köpcentrum kan bli ett servicecentrum

Att planera för morgondagens köpcentrum och gallerior är att försöka förstå konsumentens framtida konsumtionsmönster. Det handlar helt enkelt om mänskligt beteende där vi kan vänta stora förändringar bland annat beroende på ålder och befolkningsstruktur, olika generationer samt den ekonomiska utvecklingen. En annan viktig faktor är tid, där vi ser ett tydligt mönster mot allt mer tidsbesparande konsumtion. Ökade inkomster gör att vi kan kosta på oss att konsumera mer service

Investor relations vs Customer relations

Förvaltning av köpcentrum och gallerior har utvecklats mycket under senare år och blivit en specialistfunktion som utövas av professionella centrumchefer och medarbetare. Förvaltningen bygger på internationella förebilder som har anpassats till svenska förhållanden där våra erfarenhe- ter och lagstiftning har utvecklat en svensk modell. Utmärkande är att vi jobbar nära butikshyresgästerna med kort avstånd mellan hyresgäst och hyresvärd och förvaltningen präglas av goda och nära kundrelationer. Här har centrumledningen en

Upplevelsefaktorn får kunden att stanna

Sitter på planet från den stora retailmässan MAPIC i Cannes och försöker sortera intrycken efter fyra dagars intensivt arbete och många möten. Mässan är en stor mötesplats mellan ägare, konsulter och retailers där många investerare och developers ställer ut sina projekt och marknadsför sina visioner för nya köpcentra och marknadsplatser. Det gäller att vara med nu när branschen börjar vakna till efter de senaste årens lågkonjuktur. Många investerare ser möjligheter

Skall vi ha ett etableringsstopp av externa köpcentra?

Naturligtvis inte! Miljöpartiets utspel om ett femårigt moratorium för nybygg- nad av externa köpcentra med syfte att minska konkurrensen och öka utbudet av butiker och annan service i våra stadskärnor, och därmed också minska vårt bilberoende, är en god tanke men tyvärr utan verklighetsförankring. Vi har hört det förr och förslagen kommer från politiskt håll med jämna mellanrum, vanligtvis under valår. Etableringsstopp för externhandel? – FN 2010nr4

Lika som bär…

Likriktningen av svenska köpcentra är ett bekymmer som engagerar många debat- törer. Kedjeföretagen dominerar idag köpcentra och gallerior och deras domi- nans ökar från år till år. Handelns utred- ningsinstitut, HUI, kartlägger på uppdrag av Steen & Ström kedjeföretagens andel i svenska köpcentra och senaste rapporten visar på att andelen kedjeföretag uppgår till över 70 procent, med en ökning på 20 procent sedan 2004. Är det ett uttryck för konsumenternas efterfrågan?

Vi har ingen överetablering i Sverige

Jag har skrivit om det förr, men kan inte hålla mig för att återigen ta upp det ständigt återkommande begreppet om ”överetablering inom detaljhandeln”. Vi kan nästan dagligen läsa i dagstidningar men även i professionella rapporter att detaljhandeln är eller riskerar att bli överetablerad. Vad menas med överetablering? Är det bra eller dåligt? Jag har sällan sett en definition av begreppet men det är underförstått att det är något negativt. Läs hela texten som

Störts kanske inte bäst i framtiden

Under Business Arena för ett par veckor sedan var jag moderator för ett antal retailseminarier och vid ett av seminari- erna diskuterade vi huruvida överetable- ringen av handels- och köpcentrum är en realitet eller inte? En diskussion som troligen alltid kommer att föras… Men i ett längre perspektiv känns det tämligen säkert att äga och investera i köpcentra och handelsfastigheter, framförallt i Storstockholmsregionen, förutsatt att de fattas kommersiellt och marknadsmäs-