Om

Lars Backemar har varit verksam sedan i mitten av 70-talet och har arbetat med detaljhandel och fastigheter för detaljhandelsföretag, organsiationer, svenska och internationella konsultföretag, fastighetsägare och arbetar numera som senior advisor. 

Lars driver konsultverksamhet inom ramen för Backemar Consulting. Dessutom verkar han inom ramen för Place Development Group.

Lars medverkar regelbundet i seminarier, konferenser och utbildningsprogram. Under ett flertal år har han också modererat Fastighetsvärldens seminarium ”Köpcentrum och Butiker” samt lett internationella seminarier i samband med Business Arena i Stockholm.

Som medlem i Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) medverkar Lars regelbundet i NCSC:s Nordiska Diplomutbildning samt representerar Norden i internationella sammanhang inom ICSC. Bland övriga uppdrag kan nämnas styrelseledamot i Swedavia och City i Samverkan, Stockholm.