Strategisk rådgivning

Genom vår långa erfarenhet och stora kontaktnät kan vi erbjuda kvalificerad rådgivning till ägare och investerare av handelsfastigheter samt till kommuner när det gäller stadskärneutveckling.

Vi kan även erbjuda rådgivning i frågor som köp och försäljning, utveckling och uthyrning samt förvaltning av köpcentra och handelsfastigheter.

Under åren har vi medverkat i många olika projekt både för svenska och internationella investerare och känner väl till olika investerares speciella krav på avkastning och strategier.

Våra uppdrag bygger alltid på en helhetssyn som utformats genom lång erfarenhet från att arbeta inom detaljhandelsföretag, organisationer, svenska och internationella konsultbolag samt fastighetsbolag.

…en helhetssyn som formats genom lång erfarenhet…