Stadskärneutveckling

Vi arbetar med rådgivning till kommuner och fastighetsägare när det gäller att utveckla konkurrenskraftiga och attaktiva stadskärnor.

Svenska stadskärnor är värda att utvecklas och många skulle vinna på att ta fram en gemensam vision för stadskärnan. Ett visionsarbete bygger på samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och butikshyresgäster.

Stadskärnan är stadens viktigaste stadsdel och skall fungera för alla både som marknadsplats samt plats för möten och upplevelser. Många städer har redan insett vikten av en attraktiv stadskärna som ett medel för att skapa tillväxt och konkurrenskraft. Vi ser även ett ökat intresse av att investera i och utveckla våra städer samtidigt som många människor vill bo centralt.

Lars Backemar har suttit i styrelsen i Svenska Stadskärnor i 15 år och där aktivt deltagit i arbete med att utveckla våra städer samt medverkat i nomineringen av Årets Stadskärna.

Sedan mars 2011 är Lars även ordförande i City i Samverkan i Stockholm.