Fastighetsutveckling

Vi har över 25 års erfarenhet från utveckling av köpcentra, gallerior och handelsplatser och har medverkat i ett stort antal nyetablerings- och förnyelseprojekt över hela landet.

Styrkan i vår rådgivning är att vi ser till helheten med ett investerarperspektiv. Från idé till koncept, uthyrning, investeringsanalyser, genomförande och förvaltning – hela vägen till eventuell försäljning.

Genom Fastighets AB Velocipeden har  vi dessutom i egen regi utvecklat och hyrt ut en volymhandels fastighet inom Boländerna i Uppsala som finansierats och sålts vidare. Fastigheten är färdigställd och öppnade i mars 2010. Bland hyresgästerna fanns vid öppning Media Markt, Toys’R’Us, Hemtex och Cervera.