Flera köpcentra, framför allt i storstads- regionerna där konkurrensen är hårdare, går inte så bra och motsvarar inte investe- rarnas krav på avkastning och lönsamhet. Många butiker och andra verksamheter har bristande lönsamhet, beroende på låg försäljning i kombination med höga kost- nader. Det är framförallt de köpcentra som har etablerats under de senaste fem till sex åren och de som har gjort större om- och tillbyggnader som lider. Bristande analyser kan ligga bakom och flertalet är inte till- räckligt konkurrenskraftiga på sin mark- nad. Vi ser både ökade vakanser och tomma lokaler i moderna köpcentra men även cen- trumledningar som brottas med krav på hyresrabatter och hyresgästanpassningar.

> Har köpcentra helt glömt priset som konkurrensmedel