Har köpcentrum glömt bort priset som konkurrensmedel?

Flera köpcentra, framför allt i storstads- regionerna där konkurrensen är hårdare, går inte så bra och motsvarar inte investe- rarnas krav på avkastning och lönsamhet. Många butiker och andra verksamheter har bristande lönsamhet, beroende på låg försäljning i kombination med höga kostnader. Hela texten som pdf: Har köpcentra helt glömt priset som konkurrensmedel