Det blir allt vanligare att fastighetsägare går samman för att skapa mötesplatser. Rätt mix av butiker och restauranger ger ökade fastighetsvärden

Det är mycket fokus kring stadsutveckling just nu för att skapa attraktiva och levande gator och torg. Man vill återskapa blandstaden och den ”gamla stadens” kvaliteter där ofta handel och restauranger är nyckeln till framgång. Det är lätt att uttrycka och beskriva i vackra ord och program hur man vill ha det. Att genomföra i praktiken är betydligt svårare. Det krävs kunskap om hur handel, restauranger och upplevelseverksamheter fungerar – och framförallt samsyn och engagemang från i första hand kommuner och fastighetsägare. Det blir såklart mycket enklare om man arbetar fram en gemensam vision och ett handlingsprogram … (Artikeln har publicerats i Fastighetsvärlden.)

> Samverkan mellan fastighetsägare