Vi bygger stad på riktigt

Jag har förmånen att få medverka till att utveckla en helt ny stadsdel med alla kvalitéer som de boende kan önska sig. Det blir en blandstad för boende med kontor och arbetsplatser, butiker, restauranger, privat och kommunal service, grundskola, kultur, hotell och parker med mera tillsammans med upplevelser. Det gäller Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm …

Läs hela artikeln som pdf:

Vi bygger stad på riktigt