Vi måste utveckla nya affärsmodeller

De flesta är överens om att näthandel och så kallad ”omni channel retail” kommer att ge nya möjligheter för köpcentrumbranschen och att vi bör medverka till att butikerna finns i alla kanaler. Redan nu ser vi att ut- vecklingen går allt snabbare och att gamla beprövade modeller måste utvecklas vilket ställer oss inför en rad frågor.

Läs hela artikeln som pdf: Utveckla nya affärsmodeller.