Fredrik Kolterjahn skrev en mycket intressant och tänkvärd krönika i förra numret av Fastighetsnytt, om bland annat utmaningarna från e-handel, där han avslutade med att det kommer att behövas både innovationer och nya affärsmodeller. De flesta är överens om att näthandel och så kallad ”omni channel retail” kommer att ge nya möjligheter för köpcentrumbranschen och att vi bör medverka till att butikerna finns i alla kanaler.

Redan nu ser vi att ut- vecklingen går allt snabbare och att gamla beprövade modeller måste utvecklas vilket ställer oss inför en rad frågor: Vilka blir konsekvenserna vad gäller butiksstruktur, storlek, krav på ökad flexibilitet, logistik, hyresmodeller, hyresavtal med mera? Kommer dagens hyresavtal med besittnings- skydd och omsättningshyror att fungera?

> Utveckla nya affärsmodeller.