Varför värnar vi inte om våra stadskärnor?

Vid en fastighetskonferens nyligen där Fredrik Wirdenius från Vasakronan medverkande påtalade han mycket klarsynt hur vi agerar konstigt i Sverige som fortfarande bygger stora köpcentra utanför våra städer, som man gör runt om i Asien eller Dubai där man saknar attraktiva stadskärnor. Vi bygger köpcentra som utarmar våra stadskärnor. De tittar å andra sidan avundsjukt på oss som redan har unika stadskärnor! Till och med i USA har man slutat att bygga stora externa köpcentra så man kan fråga sig varför vi inte värnar om våra stadskärnor?  Krönika mars 13