Det pratas och skrivs mycket om internet och e-handel som handelns framtid och ett stort hot mot köpcentra och traditionella butiker. Visserligen är det en typ av handel som växer även om volymerna alltjämt är relativt små men hotet skall naturligtvis tas på största allvar. E-handel kommer att påverka och för- ändra vår vardag framöver och vissa branscher kommer att påverkas mer än andra.

Många belackare pratar även om att vi inte behöver fler köpcentra och att vi redan har överetablering av både centrum och buti- ker. Överetablering har vi inte, om vi med det menar moderna rationella butiker som ligger där kunderna finns. Däremot har vi många bu- tiker som är omoderna och ligger i fel läge för att vara tillräckligt attraktiva för att där kunna driva lönsam och effektiv handel.

> Framtidsbranschen