Därför behövs en handelspolicy

Vid det välbesökta handelsseminariet under Business Arena disku­ terade vi bland annat handelspolicies och hur mycket kommunerna ska styra utvecklingen av handeln. Dessa frågor engagerar inte bara politiker, investerare och handelns företrädare utan även konsumen­ terna. På det lokala planet leder det ofta till politiska diskussioner om hur kommunerna ska utöva sitt planmonopol, genom styrning och kontroll eller ska marknadskrafterna råda fullt ut? Därför behövs en handelspolicy