Håller stadskärnorna på att somna in?

HUI Research följer regelbundet upp försälj­ ningsstatistiken från ett 80­tal köpcentrum­ anläggningar runt om i landet. Senaste rap­ porten från de tre första kvartalen visar på att stadsdelscentra ökar sin försäljning medan externa köpcentra och citygallerior minskar mer än handeln i övrigt.

Förklaringen till att stadsdelscentra går bättre beror främst på att det har investerats i om ­ och tillbyggnader, bättre och bredare utbud med mer service, närhet och bekväm­ lighet tillsammans med förtätning i form av bostäder. Citygalleriorna däremot minskar oroväckande mycket. En förklaring är natur­ ligtvis att branscher som kläder och skor, som ofta dominerar dessa anläggningar, har tap­ pat omsättning. Håller stadskärnorna på att somna in?.