Sverige har flyttat fram positionerna på den internationella marknaden genom att samlas i en gemensam monter på Mapic där flera företag och organisationer presenterade sina företag och marknadsförde Sverige gentemot internationella detaljister. Förutom fastighetsbolag och konsulter medverkade Visit Sweden, Stockholm Business Region och City i Samverkan i detta samarbete.

Stort fokus ligger på att locka nya detaljister till Sverige. Ett tjugotal fastighetsbolag och konsulter hade bokat upp individuella möten för att presentera sina projekt och nya butikslägen. Målsättningen är att attrahera nya butikskoncept som kan vitalisera och tillföra ett nytt utbud som förhoppnings- vis leder till mer attraktiva och konkur- renskraftigare köpcentra, handelsplatser och stadskärnor.

>Jakten på internationella retailers.