Morgondagens köpcentrum kan bli ett servicecentrum

Att planera för morgondagens köpcen- trum och gallerior är att försöka förstå konsumentens framtida konsumtions- mönster. Det handlar helt enkelt om mänskligt beteende där vi kan vänta stora förändringar bland annat beroende på ål- der och befolkningsstruktur, olika genera- tioner samt den ekonomiska utvecklingen. En annan viktig faktor är tid, där vi ser ett tydligt mönster mot allt mer tidsbe- sparande konsumtion. Ökade inkomster gör att vi kan kosta på oss att konsumera mer service och tjänster. Dagens stressade storstadsmänniskor får allt mindre tid och värdesätter effektivitet i vardagslivet och är villiga att lägga mer och mer av sitt konsumtionsutrymme på att köpa tjänster och service som underlättar vardagslivet och som ger ett ökat välbefinnande. Morgondagens köpcentrum ett servicecentrum.