Jag har återigen fått förmånen att besöka MIPIM som är en fantastisk internatio- nell arena för möten, inspiration och ett tillfälle till reflektion över vad som händer inom branschen. MIPIM präglades i år av återhållsamhet och diskussioner kring fi- nansiering och den globala utvecklingen.

Köpcentra är fortfarande högaktuella som investeringsobjekt och speciellt vår hemma- marknad i Sverige och Norden har ett stort fokus bland internationella investerare. Många tyska och engelska fonder är likvida och har tillsammans med nordiska institu- tioner ett stort köpintresse för medelstora köpcentra även utanför de tre största regionerna.

> Sociala media påverkar våra köpcentra.