Vad är det som händer?

Det har varit en tuff vår och sommar
för detaljhandeln och det har inte blivit bättre­av­den­senaste­tidens­ökade­finans- oro och globala skuldkris. Vi lever i en turbulent tid och osäkerheten kommer med största sannolikhet att bestå en bra tid framöver. Första halvåret 2011 ökade detaljhandeln med modesta 1,7 procent vilket var svagare än prognostiserat och HUI har redan dragit ner prognoserna för resten av året, trots Sveriges förhållande- vis starka ekonomi.  Vad är det som händer?.