Vi bygger stad på riktigt

Jag har förmånen att få medverka till att utveckla en helt ny stadsdel med alla kvalitéer som de boende kan önska sig. Det blir en blandstad för boende med kontor och arbetsplatser, butiker, restauranger, privat och kommunal service, grundskola, kultur, hotell och parker med mera tillsammans med upplevelser. Det gäller Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och den kommer att utvecklas till en komplett stadsdel med omkring 20 000 boende