Har köpcentrum glömt bort priset som konkurrensmedel?

Flera köpcentra, framför allt i storstads- regionerna där konkurrensen är hårdare, går inte så bra och motsvarar inte investe- rarnas krav på avkastning och lönsamhet. Många butiker och andra verksamheter har bristande lönsamhet, beroende på låg försäljning i kombination med höga kost- nader. Det är framförallt de köpcentra som har etablerats under de senaste fem till sex åren och de som har gjort större om- och tillbyggnader som lider. Bristande