Sociala media påverkar våra köpcentra!

Jag har återigen fått förmånen att besöka MIPIM som är en fantastisk internatio- nell arena för möten, inspiration och ett tillfälle till reflektion över vad som händer inom branschen. MIPIM präglades i år av återhållsamhet och diskussioner kring fi- nansiering och den globala utvecklingen. Köpcentra är fortfarande högaktuella som investeringsobjekt och speciellt vår hemma- marknad i Sverige och Norden har ett stort fokus bland internationella investerare. Många tyska och engelska