Jakten på internationella retailers

Sverige har flyttat fram positionerna på den internationella marknaden genom att samlas i en gemensam monter på Mapic där flera företag och organisationer presenterade sina företag och marknadsförde Sverige gentemot internationella detaljister. Förutom fastighetsbolag och konsulter medverkade Visit Sweden, Stockholm Business Region och City i Samverkan i detta samarbete. Stort fokus ligger på att locka nya detaljister till Sverige. Ett tjugotal fastighetsbolag och konsulter hade bokat upp individuella möten för att presentera