Kategori: Krönikor

Därför behövs en handelspolicy

Vid det välbesökta handelsseminariet under Business Arena disku­ terade vi bland annat handelspolicies och hur mycket kommunerna ska styra utvecklingen av handeln. Dessa frågor engagerar inte bara politiker, investerare och handelns företrädare utan även konsumen­ terna. På det lokala planet

Vad är det som händer?

Det har varit en tuff vår och sommar för detaljhandeln och det har inte blivit bättre­av­den­senaste­tidens­ökade­finans- oro och globala skuldkris. Vi lever i en turbulent tid och osäkerheten kommer med största sannolikhet att bestå en bra tid framöver. Första halvåret

Morgondagens köpcentrum kan bli ett servicecentrum

Att planera för morgondagens köpcen- trum och gallerior är att försöka förstå konsumentens framtida konsumtions- mönster. Det handlar helt enkelt om mänskligt beteende där vi kan vänta stora förändringar bland annat beroende på ål- der och befolkningsstruktur, olika genera- tioner

Investor relations vs Customer relations

Förvaltning av köpcentrum och gallerior har utvecklats mycket under senare år och blivit en specialistfunktion som utövas av professionella centrumchefer och medar- betare. Förvaltningen bygger på interna- tionella förebilder som har anpassats till svenska förhållanden där våra erfarenhe- ter och

Vi är starkast i västeuropa

”Försäljningsrekord i skohandeln”, ”färre kläder och mer skor”, ”det blir en god e-handelsjul”, ”handeln tror på framtiden” – är exempel på rubriker i våra nyhetsmedier. Detaljhandelns ut- veckling har blivit hett nyhetsstoff, vilket är positivt för branschen. Det är inte så

Upplevelsefaktorn får kunden att stanna

Sitter på planet från den stora retailmässan MAPIC i Cannes och försöker sortera intrycken efter fyra dagars intensivt arbete och många möten. Mässan är en stor mötesplats mellan ägare, konsulter och retailers där många investerare och developers ställer ut sina

Alltför enkla analyser bakom miljardinvesteringar?

Årets Business Arena genomfördes i mycket positiv anda, speciellt mot bakgrund av de senaste årens negativa utveckling. Alla kurvor pekar uppåt och framtidsbilden förutspås bli mycket intressant. Vårt detaljhandelsseminarium gick i samma anda och mycket av diskussionen kretsade kring framtidens detaljhandels- och

Skall vi ha ett etableringsstopp av externa köpcentra?

Naturligtvis inte! Miljöpartiets utspel om ett femårigt moratorium för nybygg- nad av externa köpcentra med syfte att minska konkurrensen och öka utbudet av butiker och annan service i våra stadskärnor, och därmed också minska vårt bilberoende, är en god tanke

Lika som bär…

Likriktningen av svenska köpcentra är ett bekymmer som engagerar många debat- törer. Kedjeföretagen dominerar idag köpcentra och gallerior och deras domi- nans ökar från år till år. Handelns utred- ningsinstitut, HUI, kartlägger på uppdrag av Steen & Ström kedjeföretagens andel

Vi har ingen överetablering i Sverige

Jag har skrivit om det förr, men kan inte hålla mig för att återigen ta upp det ständigt återkommande begreppet om ”överetablering inom detaljhandeln”. Vi kan nästan dagligen läsa i dagstidningar men även i professionella rapporter att detaljhandeln är eller

Top