Vi bygger stad på riktigt

Jag har förmånen att få medverka till att utveckla en helt ny stadsdel med alla kvalitéer som de boende kan önska sig. Det blir en blandstad för boende med kontor och arbetsplatser, butiker, restauranger, privat och kommunal service, grundskola, kultur, hotell och parker med mera tillsammans med upplevelser. Det gäller Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och den kommer att utvecklas till en komplett stadsdel med omkring 20 000 boende

Vi måste utveckla nya affärsmodeller

Fredrik Kolterjahn skrev en mycket intressant och tänkvärd krönika i förra numret av Fastighetsnytt, om bland annat utmaningarna från e-handel, där han avslutade med att det kommer att behövas både innovationer och nya affärsmodeller. De flesta är överens om att näthandel och så kallad ”omni channel retail” kommer att ge nya möjligheter för köpcentrumbranschen och att vi bör medverka till att butikerna finns i alla kanaler. Redan nu ser vi

Varför värnar vi inte om våra stadskärnor?

Vid en fastighetskonferens nyligen där Fredrik Wirdenius från Vasakronan med- verkande påtalade han mycket klarsynt hur vi agerar konstigt i Sverige som fortfarande bygger stora köpcentra utanför våra städer, som man gör runt om i Asien eller Dubai där man saknar attraktiva stadskärnor. Vi bygger köpcentra som utarmar våra stadskärnor. De tittar å andra sidan avundsjukt på oss som redan har unika stadskärnor! Till och med i USA har man

Överinvesterar vi i köpcentrum?

Det har varit mycket köpcentrum på sistone. Jag har haft förmånen att bevista både invig- ningen av Emporia i Malmö och första spad- taget för Mall of Scandinavia i Solna. Två av Sveriges största köpcentra, ett som just öpp- nat och byggstart för det senare. Dessutom har jag just besökt MAPIC, Europas största och viktigaste mötesplats för köpcentra och handelsfastigheter som jag rekommenderar alla inom branschen att besöka. Det är

Framtidsbranschen!

Det pratas och skrivs mycket om internet och e-handel som handelns framtid och ett stort hot mot köpcentra och traditionella butiker. Visserligen är det en typ av handel som växer även om volymerna alltjämt är relativt små men hotet skall naturligtvis tas på största allvar. E-handel kommer att påverka och för- ändra vår vardag framöver och vissa branscher kommer att påverkas mer än andra. Många belackare pratar även om att

Dags att ta shoppingturismen på allvar

Grått och mulet väder gynnar sommarhan- deln kan vi ofta läsa i dagstidningarna. Det borde ha bidragit till en strålande detaljhan- delsförsäljning denna sommar! Det gäller för vissa men inte för alla. Årets sommarhandel har inte slagit några rekord, juni var bra men juli betydligt sämre. Vinnarna är köpcentra eller handelsområden som redan ligger i kända turistorter eller de som kan erbjuda något extra och unikt, som har lyckats med

Har köpcentrum glömt bort priset som konkurrensmedel?

Flera köpcentra, framför allt i storstads- regionerna där konkurrensen är hårdare, går inte så bra och motsvarar inte investe- rarnas krav på avkastning och lönsamhet. Många butiker och andra verksamheter har bristande lönsamhet, beroende på låg försäljning i kombination med höga kost- nader. Det är framförallt de köpcentra som har etablerats under de senaste fem till sex åren och de som har gjort större om- och tillbyggnader som lider. Bristande

Sociala media påverkar våra köpcentra!

Jag har återigen fått förmånen att besöka MIPIM som är en fantastisk internatio- nell arena för möten, inspiration och ett tillfälle till reflektion över vad som händer inom branschen. MIPIM präglades i år av återhållsamhet och diskussioner kring fi- nansiering och den globala utvecklingen. Köpcentra är fortfarande högaktuella som investeringsobjekt och speciellt vår hemma- marknad i Sverige och Norden har ett stort fokus bland internationella investerare. Många tyska och engelska

Håller stadskärnorna på att somna in?

HUI Research följer regelbundet upp försälj­ ningsstatistiken från ett 80­tal köpcentrum­ anläggningar runt om i landet. Senaste rap­ porten från de tre första kvartalen visar på att stadsdelscentra ökar sin försäljning medan externa köpcentra och citygallerior minskar mer än handeln i övrigt. Förklaringen till att stadsdelscentra går bättre beror främst på att det har investerats i om ­ och tillbyggnader, bättre och bredare utbud med mer service, närhet och bekväm­lighet

Jakten på internationella retailers

Sverige har flyttat fram positionerna på den internationella marknaden genom att samlas i en gemensam monter på Mapic där flera företag och organisationer presenterade sina företag och marknadsförde Sverige gentemot internationella detaljister. Förutom fastighetsbolag och konsulter medverkade Visit Sweden, Stockholm Business Region och City i Samverkan i detta samarbete. Stort fokus ligger på att locka nya detaljister till Sverige. Ett tjugotal fastighetsbolag och konsulter hade bokat upp individuella möten för att presentera