Samverkan mellan fastighetsägare lyfter områden

Det blir allt vanligare att fastighetsägare går samman för att skapa mötesplatser. Rätt mix av butiker och restauranger ger ökade fastighetsvärden Det är mycket fokus kring stadsutveckling just nu för att skapa attraktiva och levande gator och torg. Man vill återskapa blandstaden och den ”gamla stadens” kvaliteter där ofta handel och restauranger är nyckeln till framgång. Det är lätt att uttrycka och beskriva i vackra ord och program hur man vill ha det. Att genomföra i praktiken är betydligt svårare. Det krävs kunskap om hur handel,