Författare: admin

Samverkan mellan fastighetsägare lyfter områden

Det blir allt vanligare att fastighetsägare går samman för att skapa mötesplatser. Rätt mix av butiker och restauranger ger ökade fastighetsvärden Det är mycket fokus kring stadsutveckling just nu för att skapa attraktiva och levande gator och torg. Man vill återskapa blandstaden och den ”gamla stadens” kvaliteter där ofta

Vi bygger stad på riktigt

Jag har förmånen att få medverka till att utveckla en helt ny stadsdel med alla kvalitéer som de boende kan önska sig. Det blir en blandstad för boende med kontor och arbetsplatser, butiker, restauranger, privat och kommunal service, grundskola, kultur,

Vi måste utveckla nya affärsmodeller

De flesta är överens om att näthandel och så kallad ”omni channel retail” kommer att ge nya möjligheter för köpcentrumbranschen och att vi bör medverka till att butikerna finns i alla kanaler. Redan nu ser vi att ut- vecklingen går

Varför värnar vi inte om våra stadskärnor?

Vid en fastighetskonferens nyligen där Fredrik Wirdenius från Vasakronan medverkande påtalade han mycket klarsynt hur vi agerar konstigt i Sverige som fortfarande bygger stora köpcentra utanför våra städer, som man gör runt om i Asien eller Dubai där man saknar

Lars Lämnar sitt uppdrag som Senior Advisor på Newsec Retail

Lars Backemar har under de senaste fyra åren varit verksam som Senior Advisor inom Newsec Retail. Lars lämnar detta uppdrag och kommer att verka som oberoende konsult inom sitt eget bolag, Backemar Consulting. Newsec Retail kommer fortsättningsvis att anlita Lars

Taggar: ,

Överinvesterar vi i köpcentrum?

Det har varit mycket köpcentrum på sistone. Jag har haft förmånen att bevista både invig- ningen av Emporia i Malmö och första spad- taget för Mall of Scandinavia i Solna. Två av Sveriges största köpcentra, ett som just öpp- nat

Seminarium: Utveckla handeln och dina handelsfastigheter

Lars medverkar som talare på seminariet ”Utveckla handeln och dina Handelsfastigheter”, den 6:e februari. Seminariet som arrangeras av Seminar Design Group avhålls på Bonnier Conference, Torsgatan 21, Stockholm

Framtidsbranschen!

Det pratas och skrivs mycket om internet och e-handel som handelns framtid och ett stort hot mot köpcentra och traditionella butiker. Visserligen är det en typ av handel som växer även om volymerna alltjämt är relativt små men hotet skall

Dags att ta shoppingturismen på allvar

Grått och mulet väder gynnar sommarhan- deln kan vi ofta läsa i dagstidningarna. Det borde ha bidragit till en strålande detaljhan- delsförsäljning denna sommar! Det gäller för vissa men inte för alla. Årets sommarhandel har inte slagit några rekord, juni

Har köpcentrum glömt bort priset som konkurrensmedel?

Flera köpcentra, framför allt i storstads- regionerna där konkurrensen är hårdare, går inte så bra och motsvarar inte investe- rarnas krav på avkastning och lönsamhet. Många butiker och andra verksamheter har bristande lönsamhet, beroende på låg försäljning i kombination med

Top