Backemarconsulting

Vi kan kommersiell stadsutveckling och vet hur mjuka värden påverkar fastighetsvärdet.


Backemar consulting är ett litet företag med stor erfarenhet av att utveckla köpcentrum, handelsplatser och stadskärnor. Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig att utveckla din fastighet eller stadskärna.


Scandinavian Shopping Center Partners

Vi är en del av SSCP. SSCP arbetar med investeringar, strukturerade som co-investeringar, lån eller indirekta investeringar genom en fondstruktur, som är skräddad efter varje enskild investering.s


Place Development Group

För att utveckla platser och utbud krävs bred kompetens. Detta finns i PDG, en sammanslutning av kunniga och kloka konsulter. Vi åter oss uppdrag inom just platsuteckling och platsförvaltning.